Michalski, Grzegorz. 2005. „Tadeusz Jałmużna (1939-2006)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22 (styczeń), 7-9. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.1.