Nawrot-Borowska, Monika. 2005. „Bony W Wychowaniu Domowym Dzieci Polskich W Latach 1850-1914”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22 (styczeń), 25-50. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.3.