Nawrot-Borowska, Monika. 2005. „Hanna Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-Wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, Ss. 300”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22 (styczeń):138-42. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.16.