Markiewiczowa, Hanna. 2013. „Pan Profesor Stanisław Mauersberg odszedł…”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 29 (luty):147-48. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.11.