Król, Joanna. 2013. „Elżbieta Magiera, Spółdzielczość Jako Forma Edukacji W Szkolnictwie Polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 29 (luty), 152-55. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.13.