Nowicki, Michał. 2013. „D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca Opisana słowem I Obrazem. Życie Dziecka Na Ziemiach Polskich Od XVI Do XVIII Wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, Ss. 192”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 29 (luty):167-69. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.17.