Kabacińska-Łuczak, Katarzyna. 2013. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji «W kręgu Rodziny Epok Dawnych. Rytmy życia – Rytmy codzienności. Dzieciństwo», Kraków, 17–18.10.2012”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 29 (luty):277-80. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.26.