Dybiec, Julian. 2003. „Historia Wychowania W Postmodernistycznym świecie”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 17/18 (luty):5-11. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.1.