Fijałkowski, Adam. 2003. „Przed Dwusetną Rocznicą Powstania Seminarium Nauczycielskiego Józefa Jeziorowskiego W Poznaniu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 17/18 (luty), 59-61. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.6.