Karłowska, Grażyna. 2003. „Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia Z dziejów Edukacji Kobiet Na Ziemiach Polskich, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna «Bajt», Poznań 2001, Ss. 152”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 17/18 (luty):94-96. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.17.