Nawrot, Monika. 2003. „Źródła Do dziejów Wychowania W Rodzinie Polskiej W XIX I początkach XX Wieku, wybór I Opracowanie A. Denisiuk, K. Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, Ss. 290”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 17/18 (luty), 96-98. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.18.