Gulczyńska, Justyna. 2003. „ 26-27 Maja 2003 R”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 17/18 (luty):150-51. https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.23.