Kulbaka, Jacek. 2013. „Sprawozdanie Z Sympozjum Naukowo-Metodycznego poświęconego pamięci Prof. Zw. Dr Hab. Stanisława Mauersberga Zorganizowanego Przez Zakład Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki I Psychologii Uniwersytetu W Białymstoku”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 30 (luty), 194-97. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.30.20.