Bołdyrew, Aneta. 2015. „Reformatorskie Koncepcje działań oświatowych I opiekuńczo- -Wychowawczych Wobec Dzieci Zaniedbanych W Królestwie Polskim Na przełomie XIX I XX Wieku Na Tle rozwiązań Europejskich”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 33 (luty), 57-70. https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.4.