Gulczyńska, Justyna. 2004. „Społeczno-Edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny I Zofii Sokolnickich”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20 (luty), 41-47. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.5.