Bułło, Anna. 2004. „Sprawozdania”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20 (luty):48-51. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.6.