Głowacka-Sobiech, Edyta. 2004. „Historia, społeczeństwo, Wychowanie. Księga pamiątkowa Dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, Pod Red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, Ss. 548”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20 (luty), 57-61. https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.9.