Redakcja, . 2004. „III Walne Zebranie Członków THE”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20 (luty), 144. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17939.