Kabacińska, Katarzyna. 2001. „Zabawy I Zabawki dziecięce W Pismach Łukasza Gołębiowskiego”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (luty):12-23. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.2.