Karłowska, Grażyna. 2001. „Wizerunek Matki Prezentowany Przez Klementynę Z Tańskich Hoffmanową Na łamach Pisma «Rozrywki Dla dzieci»”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (luty):31-35. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.4.