Pacyno, Jan. 2001. „«Przyjaciel Młodzieży» (1909-1939) Jako źródło W Badaniach Nad Dziejami Wychowania Katolickiego W początkach XX Wieku”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (luty):35-39. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.5.