Glowacka-Sobiech, Edyta. 2001. „W dziewięćdziesiątą Rocznicę Narodzin Skautingu Na Ziemiach Polskich”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (luty):40-49. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.6.