Posłuszna, Małgorzata. 2001. „Ars Educandi, Pod Red. T. Szkudlarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, Tom II, Ss. 302”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (luty):56-60. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.8.