Sobków, Anna. 2001. „Zdzisław Dąbrowski, Franciszek Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - Historia, Teoria, Terminologia, Olsztyn 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ss. 118”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (luty):60-62. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.9.