Biniecki, Krzysztof. 2001. „Partnerka - Matka - Opiekunka. Status Kobiety W Dziejach nowożytnych Od XVI Do XX Wieku, Pod Redakcją Krzysztofa Jakubiaka, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 2000, Ss. 585”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (luty):76-78. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.17.