Pacyno, Jan. 2001. „Henryk Sławiński, Wychowanie Prorodzinne według pedagogów Katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Fundacja Pomocy Antyk «Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski», Warszawa 2000”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (luty):83-84. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.20.