Kabzińska, Łucja. 2001. „Sławomir Sztobryn, Polskie Badania Nad myślą Pedagogiczną W Latach 1900 -1939 W świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie Metahistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, Ss. 341”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (luty):85-91. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.21.