Szymczak, Marek. 2001. „Prawa Dziecka, Deklaracje I rzeczywistość, Pod Red. Jadwigi Bińczyckiej, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 1999,ss. 269”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (luty):96. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.25.