Ostrowski, Tadeusz. 2015. „Ks. Adam Orczyk, Zarys Historii Szkolnictwa I myśli Pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie «Żak», Warszawa 2008, Ss. 359”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 33 (luty), 166-70. https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.13.