Tylińska, Ewelina. 2002. „Poziom życia studentów Cesarskiego Uniwersytetu W Warszawie”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 15/16 (marzec), 40-44. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.6.