Roll, Lucyna. 2014. „Plan Jenajski Petera Petersena Jako przykład szkoły ukształtowanej Na wartościach Rodzinnych”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 32 (luty), 73-88. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.5.