Nowak-Kluczyński, Konrad. 2014. „Konferencja międzynarodowa Koncepcja Planu Daltońskiego W Edukacji Elementarnej – Wiedza I Praktyka 19 Listopada 2014 Roku”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 32 (luty):158-61. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.13.