Brzeziński, Witold. 2014. „Qualia Bona in Coniuge Sunt quaerenda. Zalecenia Na Temat Wyboru żony W świetle średniowiecznych traktatów O Wychowaniu (na przykładzie De Regimine Principum Idziego Rzymianina)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 31 (marzec), 17-27. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.2.