Ratajczak, Krzysztof. 2014. „Karol Wielki – Cesarz Reformator. W 1200 Rocznicę śmierci”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 31 (marzec), 229-38. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.13.