Hofman, Małgorzata. 2002. „Rola I Miejsce Kobiety W Edukacji I Kulturze Polskiej, Tom 2, Pod. Red. Wiesława Jamrożka I Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2001, Ss. 336”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 15/16 (marzec), 103-5. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.20.