Redakcja, . 2002. „Komunikaty”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 15/16 (marzec), 167. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18299.