Żołądź-Strzelczyk, Dorota. 2009. „Kazimierz Puchowski, Jezuickie Kolegia Szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium Z dziejów Edukacji Elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, Ss. 636”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 25 (marzec):157-59. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.12.