Kabacińska, Katarzyna. 2009. „Polityka oświatowa W Polsce W XX Wieku. Historyczne Tradycje I współczesne zagrożenia, Pod Red. Ilony Kość I Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, Ss. 184”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 25 (marzec):172-76. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.17.