Nowak-Kluczyński, Konrad. 2009. „ 72”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 25 (marzec):176-78. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.18.