Ratajczak, Krzysztof. 2007. „Ustawodawstwo Szkolne soborów Od XII Do Pierwszej połowy XIV W. I początki Jego Recepcji W średniowiecznej Polsce - Zarys Problemu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23 (marzec), 7-19. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.1.