Meissner, Andrzej. 2007. „Edukacja młodzieży chłopskiej W Galicji Doby Autonomicznej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23 (marzec), 21-33. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.2.