Grzybowski, Romuald. 2007. „Odradzanie Się Harcerstwa Polskiego Po 1956 R. I próby włączenia Go W Struktury Systemu Wychowawczego szkoły”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23 (marzec):35-46. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.3.