Kaczmarek, Krzysztof. 2010. „Źródła Do dziejów szkół dominikanów poznańskich W Dobie nowożytnej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 26 (marzec), 59-68. https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.4.