Jakubiak, Krzysztof. 2007. „Kazimierz Puchowski, Jezuickie Kolegia Szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium Z dziejów Edukacji Elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, Ss. 636.”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23 (marzec), 137-38. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.26.