Paszkowska, Anna. 2007. „Sprawozdanie Z Uroczystej Sesji Nt. «Lech Mokrzecki - 50 Lat W służbie Historii Nauki, Kultury I edukacji» Zorganizowanej Przez Zakład Historii Nauki, Oświaty I Wychowania Instytutu Pedagogiki UG W Dniu 28 Lutego 2007 R”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23 (marzec), 201-3. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.29.