Nowicka, Anna. 2010. „Pedagogika Moralna Immanuela Kanta Jako Wyraz Wychowania Do odpowiedzialności”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 26 (marzec), 87-100. https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.7.