Brenk, Mikołaj. 2010. „Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza Towarzystw Dobroczynnych Na Wileńszczyźnie W Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii Im. Jana Długosza W Częstochowie, Częstochowa 2009, Ss. 288”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 26 (marzec), 142-44. https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.16.