Markiewiczowa, Hanna. 2008. „Jan Wnęk, Polska myśl Pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, Ss. 295 Wyd. MCDM”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 24 (marzec), 184-85. https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.19.