., . 1999. „Spis treści”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10 (grudzień), 1-4. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18517.