., . 2001. „Spis treści”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14 (grudzień):3-4. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18519.